Author: Redactie

De thematische werkgroep heeft volgens het plan van aanpak het thema BIM besproken. Om vast te stellen wat de actualiteit is bij toepassing van BIM in het onderwijs en bedrijfsleven hebben de werkgroep leden een korte voordracht gegeven. In de daarop volgende vergadering zijn eerst de ambities vastgelegd aan de hand waarvan de strategische doelen worden ontwikkeld. De ambities zijn: • Het inrichten van een digitale omgeving...

Lees meer

In de vergadering  van de werkgroep Onderwijs Ontwikkeling van 3 november j.l. is er gevraagd aan de opleidingen een "Good Practice" voorbeeld te geven om aan de hand hiervan een strategie vast te stellen. Het waren inspirerende voorbeelden met als doel strategische onderwerpen te formuleren en te concretiseren. Er is met Avans een overleg gepland om dit verder uit te werken. Korte samenvatting "Good Practices"...

Lees meer

Opening ( pannebier ) Ontdekstation en Jobhouse van 19 oktober is een succes geweest met veel belangstellenden. De opgaaf aan het project SSB is nu concrete invulling te geven aan het project na realisatie van de faciliteit van het Jobhouse. Hiervoor wordt aan opleidingen en bedrijven gevraagd om hiervoor concrete projecten aan te leveren. Dit gaat in samenspraak met de gemeente Tilburg, Avans en Spark. ...

Lees meer

Dinsdag 15 november hebben studenten, docenten van Summa Bouw&Infra en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven samen een middag nagedacht over hoe het ‘ideale onderwijs’ eruit zou moeten zien. De gedachtewisseling heeft plaats gevonden onder begeleiding van Jochem Goedhals van Fontys Hogescholen en daarbij is gebruik gemaakt van een EDUscrum. "Scrummen is een energieke manier om in hoog tempo te innoveren. Het levert in korte tijd een stroom...

Lees meer