Algemeen

De inloop bijeenkomst werd gehouden bij Viba Expo Den Bosch met als thema 'Duurzame bouw versus duurzaamheid' .   Tijdens het programma zijn drie presentaties gehouden door partners van het project Samen Slim Bouwen aan de Toekomst. Wouter Beelen ( Volker Wessels/Van de Ven/Stam+ de Koning Eindhoven) 'iCity' Paul Masselink ( Viba Expo) 'Is duurzaam bouwen wel echt duurzaam' Anne Ubbels (Viba Expo) 'Energie adviezen in de praktijk'   Lees hier het...

Lees meer

Thema 'Duurzame bouw versus duurzaamheid' De bijeenkomst vindt plaats bij Viba Expo waar veel nieuwe duurzame bouw- en installatie producten te zien zijn. De titel 'Duurzame bouw versus duurzaamheid' impliceert dat de bijeenkomst van 4 juli in het teken staat van een ‘kritische benadering’, wat is ‘echte duurzaamheid’ die bijdraagt aan een structurele reductie van emissie van broeikasgassen? Wat kan de branche hieraan bijdragen en welke opleidingen...

Lees meer

In deze fase van het project Samen Slim Bouwen aan de Toekomst is het belangrijk voor onderwijs, overheid en bedrijfsleven dat partners elkaar gaan ontmoeten. Door rondom thema’s bij elkaar te komen kan van gedachten gewisseld worden en kunnen partners elkaar vinden bij de uitwerking van mooie initiatieven. Voor het onderwijs is het cruciaal om verbinding met het werkveld te maken en samen het onderwijs...

Lees meer

Uitnodiging inloopbijeenkomst 'Werving, de uitdaging voorbij' georganiseerd door 'Samen Slim Bouwen aan de Toekomst'. Zoals wij in eerdere berichtgeving hebben aangegeven organiseren wij inloopbijeenkomsten om ‘ontmoetingen’ tussen bedrijfsleven en onderwijs te faciliteren. De bijeenkomst is gepland aan het einde van de dag en begin van de avond. Het onderwerp van de bijeenkomst van 20 juni is 'Werving, de uitdaging voorbij'. Bij het aantrekken van de economie wordt het...

Lees meer