Algemeen

Dinsdag 15 november hebben studenten, docenten van Summa Bouw&Infra en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven samen een middag nagedacht over hoe het ‘ideale onderwijs’ eruit zou moeten zien. De gedachtewisseling heeft plaats gevonden onder begeleiding van Jochem Goedhals van Fontys Hogescholen en daarbij is gebruik gemaakt van een EDUscrum. "Scrummen is een energieke manier om in hoog tempo te innoveren. Het levert in korte tijd een stroom...

Lees meer

Op 2 februari 2017 wordt het congres "Blik op de toekomst" georganiseerd door een aantal partners van het project “Samen Slim bouwen aan de Toekomst” voor alle partners van het onderwijs en de bouwwereld. Het wordt een bijeenkomst waarin het ontmoeten, praten over opleiden voor de toekomst en kennismaken met de laatste innovaties centraal staan. Alle spelers die ertoe doen zijn uitgenodigd, de inbreng van ieder is zeer...

Lees meer

Het Antoon Schellenscollege in Eindhoven heeft het verzoek of er bedrijven zijn die tweede jaarstudenten de mogelijkheid kunnen bieden om kennis te maken met de primaire beroepen in de bouw. Het gaat om 3 groepen van 15 leerlingen (ca. 13-14 jaar) die op een woensdagmiddag gedurende een uur op het bedrijf zijn. Wanneer u hier aan mee wilt werken wilt u dan contact opnemen met...

Lees meer