Nieuws & Agenda

Thema 'Duurzame bouw versus duurzaamheid' De bijeenkomst vindt plaats bij Viba Expo waar veel nieuwe duurzame bouw- en installatie producten te zien zijn. De titel 'Duurzame bouw versus duurzaamheid' impliceert dat de bijeenkomst van 4 juli in het teken staat van een ‘kritische benadering’, wat is ‘echte duurzaamheid’ die bijdraagt aan een structurele reductie van emissie van broeikasgassen? Wat kan de branche hieraan bijdragen en welke opleidingen...

Lees meer

In deze fase van het project Samen Slim Bouwen aan de Toekomst is het belangrijk voor onderwijs, overheid en bedrijfsleven dat partners elkaar gaan ontmoeten. Door rondom thema’s bij elkaar te komen kan van gedachten gewisseld worden en kunnen partners elkaar vinden bij de uitwerking van mooie initiatieven. Voor het onderwijs is het cruciaal om verbinding met het werkveld te maken en samen het onderwijs...

Lees meer

Uitnodiging inloopbijeenkomst 'Werving, de uitdaging voorbij' georganiseerd door 'Samen Slim Bouwen aan de Toekomst'. Zoals wij in eerdere berichtgeving hebben aangegeven organiseren wij inloopbijeenkomsten om ‘ontmoetingen’ tussen bedrijfsleven en onderwijs te faciliteren. De bijeenkomst is gepland aan het einde van de dag en begin van de avond. Het onderwerp van de bijeenkomst van 20 juni is 'Werving, de uitdaging voorbij'. Bij het aantrekken van de economie wordt het...

Lees meer

Op 30 mei vond een inloopbijeenkomst plaats met het thema: 'Onderwijs ontwerpen doe je samen' In deze fase van het project Samen Slim Bouwen aan de Toekomst is het belangrijk voor onderwijs, overheid en bedrijfsleven dat partners elkaar gaan ontmoeten. Door rondom thema’s bij elkaar te komen kan van gedachten gewisseld worden en kunnen partners elkaar vinden bij de uitwerking van mooie initiatieven. Voor het onderwijs...

Lees meer

Excursie in het kader van de 'Dag van de Bouw' Eindhoven en Oostelbeers 26 studenten en vier begeleiders van Summa Bouw en Infra hebben vrijdag 19 mei een interessante studie- en excursiedag gehad in Eindhoven en Oostelbeers. De studiedag is vanuit Samen Slim Bouwen aan de Toekomst in samenwerking met Bouwend Nederland, Huybregts Relou, Croonwolter&dros, NicodeBont-Hazenberg, Adriaans Bouwbedrijf, Aboma en RockWool gerealiseerd. De studiedag stond in...

Lees meer