Nieuws & Agenda

“Van Ego naar Eco, van Ik naar Wij en van Verdienmodel naar Meerwaardemodel”

2 februari vond het congres “Samen bouwen aan de Toekomst, een blik op de Toekomst” plaats in de karakteristieke omgeving van de spoorzône in Tilburg. Deze dag stond in het teken van leren van elkaar en kijken naar de toekomst.

Het congres was toegankelijk voor alle belangstellenden vanuit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. Doordat er deelnemers aanwezig waren met verschillende achtergronden, ontstond een interessant palet aan invalshoeken waarbij veel van elkaar geleerd werd.

Beste Partner, Schrijf u nu in voor het congres op 2 februari 2017 met als titel “Samen Slim Bouwen aan de Toekomst, blik op de toekomst”. Omdat wij van mening zijn dat een congres voor én door partners het meest oplevert worden alle workshops in samenwerking met partners georganiseerd. Hierdoor benutten wij alle kennis die aanwezig is. Op 2 februari gaan we de verbinding zoeken, ontmoetingen organiseren...

Lees meer

De thematische werkgroep heeft volgens het plan van aanpak het thema BIM besproken. Om vast te stellen wat de actualiteit is bij toepassing van BIM in het onderwijs en bedrijfsleven hebben de werkgroep leden een korte voordracht gegeven. In de daarop volgende vergadering zijn eerst de ambities vastgelegd aan de hand waarvan de strategische doelen worden ontwikkeld. De ambities zijn: • Het inrichten van een digitale omgeving...

Lees meer

In de vergadering  van de werkgroep Onderwijs Ontwikkeling van 3 november j.l. is er gevraagd aan de opleidingen een "Good Practice" voorbeeld te geven om aan de hand hiervan een strategie vast te stellen. Het waren inspirerende voorbeelden met als doel strategische onderwerpen te formuleren en te concretiseren. Er is met Avans een overleg gepland om dit verder uit te werken. Korte samenvatting "Good Practices"...

Lees meer

Opening ( pannebier ) Ontdekstation en Jobhouse van 19 oktober is een succes geweest met veel belangstellenden. De opgaaf aan het project SSB is nu concrete invulling te geven aan het project na realisatie van de faciliteit van het Jobhouse. Hiervoor wordt aan opleidingen en bedrijven gevraagd om hiervoor concrete projecten aan te leveren. Dit gaat in samenspraak met de gemeente Tilburg, Avans en Spark. ...

Lees meer