Nieuws & Agenda

Dinsdag 15 november hebben studenten, docenten van Summa Bouw&Infra en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven samen een middag nagedacht over hoe het ‘ideale onderwijs’ eruit zou moeten zien. De gedachtewisseling heeft plaats gevonden onder begeleiding van Jochem Goedhals van Fontys Hogescholen en daarbij is gebruik gemaakt van een EDUscrum. "Scrummen is een energieke manier om in hoog tempo te innoveren. Het levert in korte tijd een stroom...

Lees meer

Op 2 februari 2017 wordt het congres "Blik op de toekomst" georganiseerd door een aantal partners van het project “Samen Slim bouwen aan de Toekomst” voor alle partners van het onderwijs en de bouwwereld. Het wordt een bijeenkomst waarin het ontmoeten, praten over opleiden voor de toekomst en kennismaken met de laatste innovaties centraal staan. Alle spelers die ertoe doen zijn uitgenodigd, de inbreng van ieder is zeer...

Lees meer

Het Antoon Schellenscollege in Eindhoven heeft het verzoek of er bedrijven zijn die tweede jaarstudenten de mogelijkheid kunnen bieden om kennis te maken met de primaire beroepen in de bouw. Het gaat om 3 groepen van 15 leerlingen (ca. 13-14 jaar) die op een woensdagmiddag gedurende een uur op het bedrijf zijn. Wanneer u hier aan mee wilt werken wilt u dan contact opnemen met...

Lees meer

Impressie studiemiddag 'Duurzaam ontmoeten' 10 oktober 2016 Een studiemiddag georganiseerd voor docenten, bedrijfsleven en overheid. Het raakvlak tussen opleiden en werken levert mooie voorbeelden van samenwerken op, maar is ook vaak een podium van miscommunicatie. Doel van deze studiemiddag was elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan en kennis nemen van ontwikkelingen zowel op school als in het bedrijfsleven. Door elkaar regelmatig te ontmoeten worden onderlinge contacten...

Lees meer

Bezoek 19 oktober een concreet initiatief: Leren en werken op één locatie Tilburg is bezig met de herontwikkeling van een gebied rond het spoor, Spoorzone013. Er worden nieuwe gebouwen neergezet en bestaande gebouwen worden duurzaam gerenoveerd. De gemeente geeft invulling aan dit gebied in samenwerking met velerlei partijen. Ook de jeugd wordt via het onderwijs betrokken. De gemeente Tilburg, het bedrijfsleven en onderwijs geven invulling aan...

Lees meer

Mijn naam is Cor Konings, stafmedewerker verbonden aan het Bureau College van Bestuur van het Summa College. Eind september 2016 ben ik toegevoegd als projectleider aan het project Samen Slim Bouwen aan de toekomst. Naast een aantal opdrachten voor het Summa College coördineer ik een tweede project. Dit betreft het organiseren van een praktijkleeromgeving op De Kleine Aarde in Boxtel. In de nabije toekomst worden er onderwijsactiviteiten...

Lees meer