Nieuws & Agenda

M54 Beeldcreaties, 06-57341989Treetops sluit zich aan bij Samen Slim Bouwen aan de Toekomst. Treetops is een organisatie die met louter professionals werkt aan huisvestingsvraagstukken. Adviseur en directeur Fred Rommens: ‘Voor ons is huisvestigingsmanagement meer dan een budget en een planning. Huisvesting is bovenal mensenwerk en zeker ook juist voor mensen. Dat vinden wij van belang!’

 

Maaike van IersselIngenieursburo Van Ierssel sluit zich aan bij Samen Slim Bouwen aan de Toekomst. Maaike van Ierssel kenschetst haar bureau als volgt: Virtueel bouwen, beleven en beheren. SCAN, BIM en BEHEER. Maaike van Ierssel is expert op het gebied van gebouwen scannen (meten=weten) en omzetten naar BIM (doorgeven=samenwerken) voor beheer (feiten=beslissen). Met haar bedrijf Ingenieursburo Van Ierssel is zij al meer dan 20 jaar actief.

Het jaarlijkse salarisonderzoek van Cobouw en Van Berenschot heeft een verrassende uitkomst: in de bouwsector is volgens een aantal zegslieden een ‘war on talent’ gaande. Er is meer vraag dan aanbod naar vakbekwaam personeel zoals BIM-engineers, tendermanagers en kostendeskundigen.

Sjef Bastings1Voor de bouwopleiding niveau 4 zijn natuurlijk standaard-lespakketten beschikbaar, maar de docenten van ROC Tilburg bouwtechniek zijn daar niet tevreden mee. Zij zijn een traject gestart om de onderwijsmodulen-bouw in te vullen aan de hand van het moderne bouwproces, dus inclusief de nieuwste technologieën, bouweisen en -mogelijkheden. De bouw wordt daarin gevolgd vanaf het startmoment tot en met de oplevering.

maarten lapienOm de opleidingen beter aan te laten sluiten bij de wensen/eisen van het bedrijfsleven en die van de deelnemers, zijn docenten van de vakgroep Installeren van de School voor Mechatronica, Maintenance & Engineering van ROC Tilburg een experiment gestart van gecombineerde leerwegen. Dat gaat onder de noemer ‘beroepsvormend opleiden’.