Over ons

Ambitie

De bouwbranche verandert in hoog tempo van een traditionele, aanbodgestuurde sector in een flexibele, marktgerichte branche. Innovatieve thema’s zijn bijvoorbeeld ketensamenwerking, duurzaamheid, prefab bouwen, BIM, LEAN en het ondernemerschap van flexwerkers en zzp’ers.

Met ‘Samen Slim Bouwen aan de Toekomst’ spelen de opleidingen samen met het bedrijfsleven in op die veranderingen om te zorgen dat afgestudeerde studenten beschikken over de kennis en vaardigheden, die aan de bouwers en installateurs van de toekomst worden gesteld.

Inhoud

Deze ambitie pakken onderwijs, overheid en bedrijfsleven gezamenlijk aan door:

  • Het opzetten van een kenniscluster voor bouw en installatietechniek
  • Het vernieuwen van het curriculum van de bouw en installatie-opleidingen om studenten af te leveren met de juiste kwalificaties en de vaardigheid om zich snel de nieuwste ontwikkelingen eigen te maken
  • Vraaggerichte onderwijsvernieuwing, inhoudelijk en organisatorisch
  • Het realiseren van doorlopende leerlijnen mbo – hbo – wo.

De innovatie krijgt vorm in de vier koepelthema’s, namelijk sociale, vakinhoudelijke, instrumentele en conceptuele vaardigheden. Verschillende werkgroepen gaan met deze thema’s aan de slag, gericht op studenten, docenten en bedrijven.

Financiering

‘Samen Slim Bouwen aan de Toekomst’ is een publiek – privaat project. Eén derde van de financiering levert Het Regionaal InvesteringsFonds (Ministerie van Onderwijs), de betrokken scholen en bedrijven leveren allebei een derde in de vorm van inzet van medewerkers.

Het gaat om een subsidiebedrag van € 660.000 over een periode van 4 jaar en loopt tot voorjaar 2019. We streven naar een duurzame samenwerking, een meerwaarde die voelbaar is voor alle partijen en ook na de projectperiode voort bestaat.

Partners

Penvoerder/initiatiefnemer is ROC Tilburg, samen met Summa Bouw & Infra. Voor beide scholen gaat het om de opleidingen in de bouw- en installatietechniek. Bij het project zijn verschillende bouw-brede ondernemingen betrokken en verder brancheorganisaties, gemeentelijke en provinciale overheden, woningcorporaties, een hogeschool en universiteiten.

Meer informatie over de partners vindt u hier.