Resultaten

Doelstellingen van het project

ROC Tilburg en het Summa College werken samen met een breed scala aan PPS partners in “Samen Slim Bouwen aan de Toekomst” aan de volgende doelstellingen:

  • Een robuust kenniscluster opzetten tussen studenten, docenten en ondernemers in de bouw en installatietechniek met goede aansluiting op vereisten in de arbeidsmarkt;
  • Gekwalificeerde studenten met de juiste sociale, technische, instrumentele en conceptuele vaardigheden afleveren, die in staat zijn te reageren op de nieuwste ontwikkelingen in de sector;
  • Vraaggerichte onderwijsvernieuwing en -innovatie zowel inhoudelijk als organisatorisch, gericht op het afleveren van gediplomeerden met de juiste vaardigheden;
  • Afgestemde doorlopende leerlijnen en nauwere samenwerking met andere onderwijsinstellingen (met name HBO).

 

Uitgangspunten en kern

Belangrijke uitgangspunten zijn dat de behoefte van het bedrijfsleven voorop blijft staat om zo het onderwijs vraag gestuurd te vernieuwen om niet achter te lopen bij de nieuwste innovatieve ontwikkelingen in de bouwsector. De kern van het beoogde samenwerkingsproject is bijdragen aan innovatie in de gebouwde omgeving in de regio, door structurele samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.